KURIKULUM SEKOLAH - Madrasah Darul Anuar

KURIKULUM SMU(A) DARUL ANUAR

SENARAI MATA PELAJARAN SMU(A) DARUL ANUAR

KURIKULUM AKADEMIK

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

SAINS

MATEMATIK

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

EKONOMI

 

 

 

 

 

 

 

 

KURIKULUM ARAB/AGAMA

TAFSIR

HADITH

FIQH

TAUHID

SIRAH NABAWI

AKHLAK

PENDIDIKAN ISLAM

PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH

PENDIDIKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH

NAHU & SORAF

TAABIR/INSYAK

BAHASA ARAB

IMLAK/KHAT

MUTALAAH

ADAB & NUSUS

BALAGHAH

Skip to content